Илтимос кутинг
маълумотлар юкланмоқда

Ўқув ишлар бўйича директор ўринбосари

Убайдуллаев Шавкат Рашидович

Т“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети ҳузуридаги Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти ўқув ишлар бўйича директори ўринбосари ўринбосари:

Қувватов Дилшод Ашуралиевич

Қабул вақти:

Телефон:

E-mail: d.quvvatov@tiiamekb.uz

Ўқув ишлар бўйича директор ўринбосарининг лавозим вазифалари

Ўқув ишлар бўйича директор ўринбосари “Таълим тўғрисида”ги қонун ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” асосида филиалда таълим-тарбия, ўқув-услубий йўналишидаги фаолиятга раҳбарлик қилади ва мувофиқлаштиради.
Ўқув ишлар бўйича директор ўринбосарининг лавозим вазифаларига қуйидагилар киради:
       Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Президент фармонлари ва фармойишлари, Олий мажлис ва вазирлар Маҳкамасининг таълим ва кадрлар тайёрлаш соҳасидаги қарорларини амалга оширишни ташкил этиш;
        давлат таълим стандартлари асосида ўқув, илмий, молиявий ва маънавий-тарбия ишларини ташкил этиш ва малакали кадрлар тайёрлашни таъминлаш;
        давлат таълим стандартлари ва Малака талабларига мувофиқ билимлар мазмуни ва тайёргарлик даражасига қўйиладиган талаблар мажмуасини барча деканлар ва бўлимлар, кафедра мудирлари ва профессор-ўқитувчиларнинг тўлиқ билишини таъминлаш;
       мутасадди юқори ташкилотларнинг буйруқларини, фармойишлари ва кўрсатмаларини, ўқув-тарбия жараёнларига оид масалалар бўйича институт Илмий кенгаши қарорлари ва директор буйруқларининг бажарилишини ташкил қилиш;
       илғор мамлакатлар таълим тизимининг ривожланиш тенденцияларини ўрганиш, “Таълим тўғрисида”ги қонун, “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” ва бошқа таълимга оид қонунлар кўрсатилган вазифаларни амалга ошириш борасидаги услуб ва воситаларни ишлаб чиқиш ва уларнинг амалга оширилишини таъминлаш;
       ўқув-тарбия жараёнида ўқитишнинг илғор шаклларини, шу жумладан масофадан туриб ўқитиш, янги педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш ва улардан самарали фойдаланишни ташкил этиш;
       фаолият йўналиши бўйича таклифлар тайёрлаш ва ишларни ташкил этиш;
       ўқув жараёнини таъминлайдиган бўлимлар, деканатлар ишларини мувофиқлаштириш, ташкил этиш ва назорат қилиш;
       бўлимлар, факультет ва кафедралар иш режаларини тасдиқлаш ва уларнинг бажарилишини назорат қилиш;
       ўтилаётган дарсларнинг сифатини ошириш, профессор-ўқитувчиларнинг шахсий режалари бажарилишини назорат қилиш ва таъминлаш;
       ўқув ва илмий конференцияларни ташкил этиш, филиал Илмий-методик Кенгаши ва педагогик маҳоратни ошириш ишларига раҳбарлик қилиш, илғор услубий тажрибаларни умумлаштириш;
      ўқув-услубий ва илмий ишлар материалларини, шу жумладан, журналлар ва илмий ишлар тўпламларини ОТМ ходимлари томонидан тайёрлаш ва нашр этиш жараёни ҳамда ОТМнинг барча таълим ва илмий фаолият йўналишлари бўйича ўқув-услубий ва илмий даврий нашрлар билан кутубхона фондини тўлдириб туриш бўйича умумий раҳбарликни олиб бориш;
      иқтидорли ёшларни қидириш, саралаш ва улар билан ишлаш жараёнларини бошқариш ва уларга кўмаклашиш, талаба ва стажёр-тадқиқотчи- изланувчилар орасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти, Навоий, Беруний, Улуғбек, Зулфия ва бошқа номдаги нуфузли стипендия совриндорларини тайёрлаш жараёнини бошқариш;
       профессор-ўқитувчилар ва ўқув ишига ёрдамлашувчи ходимлар штатлари бўйича таклифларни ишлаб чиқиш, кафедралар, бўлимларни малакали кадрлар билан таъминлаш ишларини ташкил этиш;
       бўш лавозимларга танлов асосида ишга қабул қилиш, стажёр-тадқиқотчи-изланувчилар ва магистрларни ишга олиб қолиш бўйича таклифлар тайёрлаш, профессор-ўқитувчилар таркибини яхшилаш ва малакасини ошириш режаларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишга раҳбарлик қилиш;
      ўқув жараёнини таъминлайдиган бўлимлар, факультетлар, кафедраларнинг ўқув ва илмий-услубий фаолиятини ташкил этиш ва назорат қилиш;
      ўқитишнинг барча шакллари бўйича ўқув жараёни жадвалини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. Жумладан, Фан дастурлари ва Ишчи ўқув дастурлари, Ўқув режалар ва Ишчи ўқув режаларини ишлаб чиқиш, белгиланган тартибда тасдиқлаш ҳамда уларнинг бажарилишини назорат қилиш;
       янги педагогика ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш, замонавий ўқув ва методик адабиётлардан фойдаланиш, уларнинг ахборот-ресурс марказларини замонавий электрон-кутубхона тизимлари билан жиҳозлаш йўли билан қишлоқ ва сув хўжалиги соҳасида таълим жараёни сифатини яхшилаш;
       филиалда энг яхши битириш малакавий иши, энг яхши магистрлик диссертацияси ва талабалар илмий конференциясидаги энг яхши маъруза учун танловларни ўтказиш;
       қишлоқ ва сув хўжалиги тармоқларини модернизациялаш ва диверсификациялаш талабларига мувофиқ қишлоқ ва сув хўжалиги соҳасидаги олий таълим муассасаларининг педагог кадрлари малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш дастурларини такомиллаштириш ва тасдиқлашга тавсиялар бериш;
       ишлаб чиқариш ва ўқув амалиётларини ўтказишни хисобга олган ҳолда ўқув жараёнини графигини тузиш, назорат қилиш ва натижаларни таҳлил қилиш;
       филиал Илмий-методик Кенгаш ишини ташкил этиш ва бошқариш;
       давлат имтихонлари, битирув малакавий ишлар ва магистрлик диссертация ишларини ва ёш мутахассисларни иш жойларига тақсимлаш комиссияларининг ишини назорат қилиш;
       факультетлар ва кафедраларда бакалавр ва магистр тайёрлашда янги таълим йўналишлари ва мутахассисликлар очилишини, корхона ва ташкилотлар буюртмасига биноан мутахассис кадрларни аниқ мақсадлар учун тайёрлашни ташкиллаштириш.
       ўқув хоналаридан унумли фойдаланиш, аудитория ва лабораторияларни техник жиҳозлашни такомиллаштириш масалаларини ишлаб чиқиш;
       ижро интизомини бузган ходимларга нисбатан чора кўриш, улар билан шартномани бекор қилиш бўйича таклифлар тайёрлаш;
       таълим мазмунини такомиллаштириш, мутахассис-кадрларни халкаро талаблар асосида тайёрлашни таъминлаш мақсадида хориж мамлакатларнинг турдош олий таълим муассасалари билан ҳамкорликда факультет, кафедралар ташкил этиш бўйича таклифлар тайёрлаш;
       кафедралар, факультет ва бўлимларнинг йиллик фаолияти ҳисоботларини ўтказиш, таҳлил қилиш ва хулосалар чиқариш, профессор-ўқитувчиларнинг ўқув-услубий фаолиятини замонавий усулларда баҳолашни амалга ошириш;
       олий таълим муассасалари билан ўқув-услубий йўналишда доимий ҳамкорликни амалга ошириш, конференция, семинарларда профессор- ўқитувчиларнинг фаол иштирокини таъминлаш, маҳаллий ҳокимиятлар билан ҳамкорликда ишлаш;
       ўрнатилган тартибда олий таълим муассасасининг йиллик рейтингини аниқлаш, таҳлил қилиш, фаолиятни такомиллаштиришга оид ишларни амалга ошириш;
       олий таълим муассасасини ўрнатилган тартибда доимий ички аттестациядан ўтказиш, ташқи аттестацияга тайёрлаш ва ўтказишда фаол иштирок этиш;
       жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг виртуал қабулхонасига, вазирликлар ва филиал директорининг виртуал қабулхоналари ҳамда талабалар ва ота-оналар қабулхоналарига тушган мурожаатларни Ишчи гуруҳ аъзолари билан ўрнатилган тартибда кўриб чиқиш, мурожаатларда кўтарилган масалалар юзасидан лавозим вазифаларига масъулиятсизлик билан қараган мансабдор шахсларга интизомий чоралар кўриш бўйича таклифлар тайёрлаш;
       амалдаги қонунчилик асосида бошқа вазифаларни бажариш.
Билиши керак:
Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодекси ҳамда Вазирлик буйруқларини, Олий таълим муассасасида ўқув, илмий, молиявий ва тарбия жараёнини белгиланган норматив ҳужжатларни билиши.
Малака талаблари:
Олий таълим муассасаларида бошқарув лавозимида зарур бўлган касбий ва ташкилотчилик қобилиятларига, таълим соҳасида раҳбарлик иш тажрибаси ва стажига, фаолият тури ва ваколатлари доирасида тегишли билим ва кўникмаларга;
Намунавий шахсий фазилатларга-интеллект, маданиятли, етакчилик, ижодий қобилиятлар, ҳушмуомалалик, ташкилотчилик, ташаббускорлик ва тадбиркорлик қобилиятларига эга бўлиш, масъулият ҳисси, мустақил қарор қабул қилиш ва иш тутиш, қатъий ҳаракат қилиш, муассаса стратегик мақсадларига эришишни таъминлаш хусусиятларига;
ОТМда бакалавр ва магистрлар тайёрлаш йўналишлари ва мутахассисликларидан бири бўйича фан доктори ёки номзоди илмий даражасига, профессор ёки доцент илмий унвонига эга бўлиши зарур;
Олий таълим муассасасининг тегишли бошқарув бўғинларида-кафедра мудири, факультет декани ёки ўринбосари каби раҳбарлик лавозимларида камида 7 йиллик самарали иш стажига эга бўлиши зарур.