Илтимос кутинг
маълумотлар юкланмоқда
Раҳбарият
Директор
Ўқув ва тарбиявий ишлар бўйича директор ўринбосари
Илмий ишлар ва инновациялар бўйича директор ўринбосари

Илмий ишлар ва инновациялар бўйича директор ўринбосари

Равшанов Ҳамроқул Амирқулович

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институтининг Қарши филиали илмий ва инновациялар бўйича директор ўринбосари:

т.ф.д.профессор Равшанов Ҳамроқул Амирқулович 

Қабул вақти:

Телефон:

E-mail: x.ravshanov@tiiamekb.uz

Илмий ишлар ва инновациялар бўйича директор ўринбосарининг лавозим вазифалари

Илмий ишлар ва инновациялар бўйича директор ўринбосари “Таълим тўғрисида”ги қонун ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” асосида филиалда таълим-тарбия, ўқув-услубий йўналишдаги фаолиятга раҳбарлик қилади ва мувофиқлаштиради.
Илмий ишлар ва инновациялар бўйича директор ўринбосарининг лавозим вазифаларига қуйидагилар киради:
    давлат таълим стандартлари ва малака талаблари асосида илмий ишларни ташкил этиш, олий малакали илмий ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлашни таъминлаш;
    жаҳон давлатларида қишлоқ ва сув хўжалиги соҳаларида эришилган илм-фан ютуқлари, яратилган замонавий технологиялари, илғор тажрибаларини ўрганиш ва уларни илмий-амалий фаолиятида қўллаш, тарғиб этиш ва жорий этиш борасида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни янада такомиллаштириш;
    филиалда Давлат илмий техника дастурлари доирасида амалга оширилаётган фундаментал, илмий-амалий ва инновация грант лойиҳаларининг апробациясини ташкил этиш;
    филиалда халқаро алоқани ривожлантириш, хорижий грант ва инвестицияларни жалб этиш, уларни самарали амалга ошириш;
    талабаларни ишлаб чиқариш амалиётини ўташ учун етакчи хорижий қишлоқ хўжалиги ва сув хўжалиги ташкилотларига юбориш;
    филиал профессор-ўқитувчиларини, катта илмий ходим-изланувчиларини ва мустақил илмий изланувчиларини қишлоқ ва сув хўжалигини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари бўйича илмий тадқиқотлар ўтказишга жалб этиш;
    талабалар, профессор-ўқитувчилар, катта илмий ходимлар-изланувчилар ва мустақил илмий изланувчилар томонидан ўқув-амалий машғулотлар ўтказиш ва илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш учун қишлоқ ва сув хўжалиги соҳасидаги олий таълим муассасаларининг факультетлари ва етакчи соҳа кафедралари кабинетларини ташкил этиш;
    филиални битирувчи бакалавр ва магистрларининг билим даражасини ўрганиш асосида уларнинг орасидан истеъдодли ва илмга чанқоқ ёшларни танлаб олиб, илмий ишларга кенг жалб қилиш. Иқтидорли магистрантлар, стажёр-тадқиқотчи-изланувчи ва катта илмий ходим-изланувчиларни ишга жойлаштириш ва филиалда ишга олиб қолиш бўйича таклифлар тайёрлаш;
    филиалдаги мавжуд лабораториялар ва илмий марказлари фаолиятини таҳлил қилиш ва ривожлантириш чораларини кўриш. Кафедралар, илмий лабораториялар ва марказларнинг йиллик илмий-тадқиқот фаолияти ҳисоботларини ўтказиш, таҳлил қилиш ва хулосалар чиқариш, профессор-ўқитувчиларнинг илмий-тадқиқот фаолиятини замонавий усулларда баҳолашни амалга ошириш;
    филиал экспериментал муассасаси ва ўқув-илмий тажриба станциясида ўтказиладиган илмий-тадқиқотларни ташкил этиш, мувофиқлаштириш ва назорат қилишни бошқариш;
    филиал кафедраларида илмий-тадқиқот фаолияти йўналиши бўйича таклифлар тайёрлаш ва ишларни ташкил этиш;
    илмий-тадқиқотлар жараёнларини таъминлайдиган бўлимлар, деканатлар ва кафедралар ишларини мувофиқлаштириш, ташкил этиш ва назорат қилиш;
    филиал кафедралари, лабораториялари ва марказларида бюджет, хорижий ва давлат грантлари ҳамда хўжалик шартномалари асосида бажарилган илмий тадкикотлар, уларнинг натижаларини ишлаб чикаришга тадбик этиш бўйича тавсиялар бериш;
    филиалда олий малакали илмий ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш, иқтидорли талабалар билан ишлаш ва уларни фан олимпиадаларига тайёрлаш бўйича ишларни амалга ошириш;
    малакавий имтиҳонларни топширувчилар руйхати, имтиҳон қабул қилиш вақти, жойи ва комиссиянинг таркибини аниклаш ва ОАК билан мувофиқлаштириш, имтиҳон сессиясини ташкил этиш;
    филиалда фаолият кўрсатаётган илмий семинарлар ва ихтисослашган кенгашлар фаолияти мониторингини ташкил килиш;
    илмий ва илмий-педагогик кадрларни тайёрлаш мақсадида Республиканинг илмий-тадқиқот институтлари, хорижий мамлакатлар илмий ташкилотлари билан алокани ривожлантириш;
    факультетларда таҳсил олаётган иқтидорли талабалар билан ишлаш, уларни Талабалар илмий жамияти, Фан тўгараклари ва илмий фаолиятга жалб этишни ташкиллаштириш;
    республика ва хорижда эълон килинган илмий ишлар танловига таклиф-лойиҳалар тайёрлаш ва унда институтнинг муносиб иштирокини ташкил этиш;
    илмий амалий конференциялар ташкил этиш, филиал илмий-услубий фаолиятини ошириш ишларига раҳбарлик қилиш, илғор илмий-услубий тажрибаларни умумлаштириш;
    илмий ишлар материалларини, шу жумладан, журналлар ва илмий ишлар тўпламларини филиал ходимлари томонидан тайёрлаш ва нашр этиш жараёни ҳамда филиалнинг барча илмий фаолият йўналишлари бўйича илмий даврий нашрлар билан Ахборот-ресурс маркази фондини тўлдириб бориш бўйича умумий раҳбарликни олиб бориш;
    иқтидорли ёш олимларни қидириш, саралаш ва улар билан ишлаш жараёнларини бошқариш ва уларга кўмаклашиш, уларнинг турли Республика танловларида қатнашишини ташкил қилиш, стажёр-тадқиқотчи-изланувчилар орасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти, Беруний, Навоий, Улуғбек ва бошқа номли нуфузли стипендия совриндорларини тайёрлаш жараёнини ташкил этиш ва бошқариш;
    кафедралар ва бўлимларни олий малакали илмий ва илмий-педагогик кадрлар билан таъминлаш ишларини ташкил этишда иштирок этиш;
    илмий муаммоларни муҳокама қилишга бағишланган симпозиумлар, конференциялар ва семинарлар ҳамда анжуманлар ташкил қилиш;
     илмий-тадқиқот ишлари натижаларини халқ хўжалигига тадбиқ этиш мақсадида реклама ва маркетинг хизматини уюштириш;
    диссертацияларни ҳимоя қилиш бўйича ихтисослашган кенгашларнинг фаолиятини ташкил қилиш;
    ўқитувчилар ва илмий ходимларни илмий-ўқув марказларида, жумладан чет элларда ўқитишни ва малака оширишни ташкил этиш, улар билан информацион алоқаларни кенгайтириш;
    катта илмий ходим-изланувчилар, ёш профессор-ўқитувчилар ва мустақил тадқиқотчиларнинг шахсий режаларини бажарилишини назорат қилиш;
    ижро интизомини бузган ходимларга нисбатан чора кўриш, улар билан шартномани бекор қилиш бўйича таклифлар бериш;    ўрнатилган тартибда филиалнинг йиллик рейтингини аниқлаш, танқидий таҳлил қилиш, фаолиятни такомиллаштиришга оид ишларни амалга ошириш;
    филиални ўрнатилган тартибда доимий ички аттестациядан ўтказиш, ташқи аттестация-аккредитацияга тайёрлаш ва ўтказишда фаол иштирок этиш;
    жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг виртуал қабулхонасига, вазирликлар ва филиал директорининг виртуал қабулхоналари ҳамда талабалар ва ота-оналар қабулхоналарига тушган мурожаатларни Ишчи гуруҳ аъзолари билан ўрнатилган тартибда кўриб чиқиш, мурожаатларда кўтарилган масалалар юзасидан лавозим вазифаларига масъулиятсизлик билан қараган мансабдор шахсларга интизомий чоралар кўриш бўйича таклифлар тайёрлаш;
    амалдаги қонунчилик асосида бошқа вазифаларни бажариш.
Билиши керак:
Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодекси ҳамда Вазирлик буйруқларини, Олий таълим муассасасида ўқув, илмий, молиявий ва тарбия жараёнини белгиланган норматив ҳужжатларни билиши.
Малака талаблари:
Олий таълим муассасаларида бошқарув лавозимида зарур бўлган касбий ва ташкилотчилик қобилиятларига, таълим соҳасида раҳбарлик иш тажрибаси ва стажига, фаолият тури ва ваколатлари доирасида тегишли билим ва кўникмаларга;
Намунавий шахсий фазилатларга-интеллект, маданиятли, етакчилик, ижодий қобилиятлар, ҳушмуомалалик, ташкилотчилик, ташаббускорлик ва тадбиркорлик қобилиятларига эга бўлиш, масъулият ҳисси, мустақил қарор қабул қилиш ва иш тутиш, қатъий ҳаракат қилиш, муассаса стратегик мақсадларига эришишни таъминлаш хусусиятларига;
ОТМда бакалавр ва магистрлар тайёрлаш йўналишлари ва мутахассисликларидан бири бўйича фан доктори ёки номзоди илмий даражасига, профессор ёки доцент илмий унвонига эга бўлиши зарур.
Олий таълим муассасасининг тегишли бошқарув бўғинларида-кафедра мудири, факультет декани ёки ўринбосари каби раҳбарлик лавозимларида камида 7 йиллик самарали иш стажига эга бўлиши зарур.