Илтимос кутинг
маълумотлар юкланмоқда

Иқтидорли талабаларнининг илмий-тадқиқот фаолиятини ташкил этиш бўлими

Иқтидорли талабаларнининг илмий-тадқиқот фаолиятини ташкил этиш бўлими бошлиғи:

Шоназаров Жонибек Ёмғирович

Қабул вақти:

Телефон: +99893-420-04-04

E-mail:

Бўлим ҳақида

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 28 май 437-сонли қарорига асосан ТИҚХММИ Қарши филиалининг тузилмасида кўрсатилганидек “Иқтидорли талабаларнининг илмий -тадқиқот фаолиятини ташкил этиш бўлими”, “Илмий ишлар ва инновациялар” бўйича директор ўринбосари рахбарлиги таркибида иш фаолиятини бошлади.

Бўлим фаолияти, “Иқтидорли талабаларнининг илмий-тадқиқот фаолиятини ташкил этиш бўлими” Филиалда талабалар илмий-ижодий фаолиятини ташкил этишдан асосий мақсад талабаларнинг илмий-техникавий ҳамда ижодий қобилиятларини ривожлантириш орқали касбий-ижодий тайёргарлк даражасини кўтариш, уларни илмий-тадқиқотларга жалб этиш шаклларини мукаммаллаштириш, мавжуд илмий мактабларни қўллаб-қувватлаш, янгиларини шакллантириш ва ривожлантириш, ўқув-таълим жараёнида илмий-тадқиқотлар натижаларидан кенг фойдаланиш механизмларини шакллантиришдан иборатдир.

Талабалар илмий-ижодий фаолиятини ташкил этиш ҳамда ёш илмий-педагог кадрлар тайёрлаш борасида филиалнинг асосий вазифаларига қуйидагилар киради:

  • илмий-тадқиқот фаолияти билан шуғулланишга ҳоҳиши ва қобилияти бўлган иқтидорли талабаларни аниқлаш, уларни илмий-тадқиқотларга жалб этиш, илмий-тадқиқот ишларини индивидуал ва жамоа бўлиб бажаришга ўргатиш орқали уларнинг илмий-ижодий қобилиятларини рўёбга чиқариш учун ташкилий, методик ва моддий-техникавий шарт-шароитлар яратиш;
  • Филиалда олиб борилаётган илмий-тадқиқот ишларида талабаларнинг кенг иштирокини таъминлаш, ёшларга турли шаклдаги илмий ижодини ривожлантиришнинг самарали механизмларини яратиш;
  • кафедралар ва факультетларда талабаларнинг илмий-ижодий қобилиятларини ривожлантириш ва рўёбга чиқариб имконини берувчи ўқув- илмий лабораториялар, марказлар, турли илмий-ижодий тугаракларни фаолиятини яхшилаш, янги замонавий жиҳозлар билан жиҳозлаш;
  • талабларнинг ўқув машғулотлари ва илмий-тадқиқот ишлари интеграциясини таъминлаш, мустақил иш, курс лойиҳаси, малакавий битирув иши, магистрлик диссертациялари доирасида турли хилдаги фаол ўқув-тадқиқот жараёнларини ташкил этиш.

Филиалда талабалар илмий-ижодий фаолиятини ташкил этишдан асосий мақсад талабаларнинг илмий-техникавий хамда ижодий қобилиятларини ривожлантириш орқали касбий-ижодий тайёргарлк даражасини кўтариш, уларни илмий-тадқиқотларга жалб этиш шаклларини мукаммаллаштириш, мавжуд илмий мактабларни қўллаб-қувватлаш, янгиларини шакллантириш ва ривожлантириш, ўқув-таълим жараёнида илмий-тадқиқотлар натижаларидан кенг фойдаланиш механизмларини шакллантиришдан иборатдир.

Юқоридагилардан келиб чиқиб мақсади, вазифаси ҳақида семинар-тренинг ўтказилди ва иқтидорли талабаларнинг янги рўйхати шакллантирилди. Унга кура иқтидорли талабаларнинг сони факультет кесимида 76 тани ташкил этди.