Илтимос кутинг
маълумотлар юкланмоқда

Илмий ишлар

 

2022 йилда “Умумтехник фанлар” кафедраси институтнинг илмий - тадқиқот ишларини олиб бориш бўйича режасига мувофиқ “Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида ресурстежамкор, рақобатбардош технологиялар ва техник воситаларни ишлаб чиқиш” мавзусидаги илмий тадқиқот иши бўйича 2022 йилда ишлар бажарилди. Тадқиқот ишида 39 нафар киши иштирок этди. Шулардан 34 нафари профессор-ўқитувчилар, 2 нафар магистр талабалари ва 3 нафар бакалавр талабалари иштирок этишди.

2022 йилда кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан илмий-тадқиқот ишлари олиб борилди ва қуйидаги натижаларга эришилган:

 Ўзбекистон Республикаси Хусусий мулк агентлигидан 3 та патент ва 12 та дастурга муаллифлик гувоҳномалари, 3 та ўқув қўлланма, 18 та ўқув услубий кўрсатма, 3 та монография, 13 та Web of Science ҳамда Scopus халқаро маълумотлар базасида индексацияланган журналларда, 42 та хорижий журналларда, 22 та республика илмий журналларда, 14 та халқаро илмий анжуманларда, 42 та республика илмий анжуманлари илмий мақола ва тезислар республика ва халқаро илмий-амалий анжуманлар тўпламларида нашр этилди. Кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан 1 та давлат гранти, 7 та лойиҳа ва 1 та хўжалик шартномаси бўйича ишлар олиб борилди.

Кафедрада мустақил тадқиқотчилик асосида 18 нафардан ортиқ ёш профессор-ўқитувчилар ўз мутахассислиги бўйича илмий ишларини олиб боришмоқда. Кафедрага 2022 йилда 05.07.01 – “Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш” ихтисослиги бўйича 3 нафар таянч докторантлар қабул қилинди ва улар ўз илмий-тадқиқот ишлари устида фаолият юритишмоқда.

 

Патентлар ва гувоҳномалар:

1.     Ф.М.Маматов, Б.С.Мирзаев, Ҳ.А.Равшанов, И.Ж.Авазов, Ш.Ҳ.Мардонов, Ш.С.Қўзиев. Ўзбекистон Республикаси патенти № ИАР 20170252. Тупроққа ағдаргичсиз ишлов бериш учун комбинациялашган қурол // Расмий ахборотнома. – 2022. – №1.

2.     Ф.М.Маматов, И.Т.Эргашев, Б.С.Мирзаев, Д.А.Ибрагимов, А.О.Арипов, Ю.И.Дамаев, Ҳ.А.Равшанов, Ш.Б.Қурбонов, Н.Ш.Рашидов. Ўзбекистон Республикаси патенти № ИАР 06862. Фронтал плуг  // Расмий ахборотнома. – 2022. – №3.

3.     Ф.М.Маматов, И.Т.Эргашев, Б.С.Мирзаев, Ҳ.А.Равшанов, Ш.Б.Қурбонов, Н.Ш.Рашидов, И.Ж.Авазов. Ўзбекистон Республикаси патенти № ИАР 07087. Фронтал плуг // Расмий ахборотнома. – 2022. – №7.

4.     Исомиддинова Ҳулкар Умид қизи; Aбдиев Aнваржон Aлмирзаевич Нормуродов Даврон Эшмурод ўғли; Ширинбоев Худойназарбек Толиб ўғли; Рахимов Учқун Уктам ўғли № DGU 16264

5.     Aбдиев Aнваржон Aлмирзаевич “Aгрологистика” фанидан амалий машғулотларни бажариш учун электрон модул дастури ЎЗ; ; Жабборов Фаррух Бўриевич № DGU 14501.

6.     Эшдавлатов Aкмал Эшпўлатович “Назарий ва амалий механика” фанидан маъруза машғулотларни бажариш учун электрон модул дастури; Махмонов Уктам Aширович № DGU 16406.

7.     Ж.С.Рахимов. “Чизма геометрия ва муҳандислик графикаси” фанидан маъруза машғулотлари учун электрон модул дастури. DGU №15141 26.02.2022.

8.     Ф.Боймуратов, М.Раджабов, Ж.Рахимов. “Муҳандислик ва компютер графикаси” Электрон модул дастури DGU №15453 12.03.2022.

9.     О.Ж.Пиримов, О.Т.Холов, Ў.A.Худайназаров, О.A.Юнусов, Ш.О.Хайдаров “Сувнинг сатҳини масофадан назорат қилишда сигнал қабул қилувчи қурилма учун дастур.” DGU 2022 2103.

10. Б.Б.Очилов, Р.Й.Нуриллаев “Ҳайвонлар филиологияси” фанидан глоссарий DGU 19637.

11. Норчаев Жалолиддин Рустамович “Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги” фанидан лаборатория машғулотини бажариш учун электрон модул дастури. DGU 20056.

12. Шукурова Ойсара “Бошқарув обектлари ва уларни компютерли моделлаштириш” фанидан электрон ўқув қўлланма. Свидетелство об официалной регистрации программы для ЭВМ. № ДГУ 21289, 26.11.2022.

13. Ҳ.А.Равшанов “Педагогик ва нутқ маҳорати” фанидан маъруза машғулотларини пухта ўзлаштириш бўйича электрон модулли дастур // Ўзбекистон Республикаси адлия вазирлиги ҳузуридаги интеллектуал мулк агентлиги. Гувоҳнома № ДГУ 20380. – Тошкент, 2022.

14. Ҳ.А.Равшанов “Такрорий экинлар экиш учун тупроқни экишга тайёрлайдиган ресурстежамкор комбинациялашган машина” // Ўзбекистон Республикаси адлия вазирлиги ҳузуридаги интеллектуал мулк агентлиги. Гувоҳнома № ДГУ 20582. – Тошкент, 2022.

15. Мардонов Шерзод Ҳалилович “Қурилиш ва мелиорация машиналари” фанидан амалий машғулотларни ўқитиш бўйича электрон модул. ДГУ 21291.

 Ўқув қўлланмалар:

1.     Ф.М.Маматов, С.Ж.Тоштемиров, Б.Р.Муқимов ва А.Э.Эшдавлатов “Боғдорчилик ва сабзавотчилик машиналари”  фанидан тайёрланган ўқув қўлланма. 2022 й.

2.     У.А.Махмонов, О.Ж.Пиримов, О.Т.Холов, Д.М.Очилов Технологик назоратнинг асбоблари. Олий ўқув юртлари учун ўқув қўлланма. Қарши. «Интеллект» нашриёти, 2022 й.

3.     Э.М.Муртазаев, Ш.У.Хазраткулова, О.Ҳ.Эшманов, Т.Г.Абдиев, Н.Ў.Сармонов “Махсус фанларни ўқитиш методикаси” ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан олий таълим муассасалари «Профессионал таълим» бакалавриат  йўналишлари талабалари учун ўқув қўлланма сифатида тавсия этилган. 2022 й.

 Ўқув услубий қўрсатмалар:

1.     Б.Р.Муқимов, Ш.А.Раупова “Касбий психология” фанидан амалий машғулотларни бажариш ва ўтказиш (хориж адабиётлари асосида) бўйича услубий кўрсатма. – Қ.: “ТИҚХММИ” МТУ ҚИАИ, 2022. 54 б.

2.     Б.Р.Муқимов, Д.Х.Турдиқулова, Ш.Р.Мейлиева “Касбий психология” фанидан мустақил ишларни бажариш бўйича услубий кўрсатма.  Қ.: “ТИҚХММИ” МТУ ҚИАИ, 2022. 45 б.

3.     Ж.С.Раҳимов, Р.Н.Келдиёров “Метрология, стандартлаштириш, сертификатлаш” фанидан амалий машғулот ишларини бажариш бўйича услубий кўрсатма. – Қ.: “ТИҚХММИ” МТУ ҚИАИ, 2022. 60 б.

4.     О.П.Шукурова “Бошқарув обектлари ва уларни компютерли моделлаштириш” фанидан амалий машғулотлар учун услубий қўлланма.  – Қ.: “ТИҚХММИ” МТУ ҚИАИ, 2022. 100 б.

5.     У.А.Махмонов, А.Э.Эшдавлатов Назарий ва амалий механика” фанидан маърузалар матни. – Қ.: “ТИҚХММИ” МТУ ҚИАИ, 2022. 175 б.

6.     А.Э.Эшдавлатов “Назарий ва амалий механика” фанидан мустақил ишларни бажариш бўйича услубий кўрсатма. – Қ.: “ТИҚХММИ” МТУ ҚИАИ, 2022. 27 б.

7.     О.Эшмонов, Г.Бойқулова “Қишлоқ хўжалик машиналари” фанидан мустақил ишларни бажариш бўйича услубий кўрсатма Услубий кўрсатма. – Қ.: “ТИҚХММИ” МТУ ҚИАИ, 2022. 24 б.

8.     А.Э.Эшдавлатов ,Г.Бойқулова “Қишлоқ хўжалик машиналари” фанидан курс лойиҳасини бажариш бўйича услубий қўлланма. – Қ.: “ТИҚХММИ” МТУ ҚИАИ, 2022. 35 б.

9.     А.Э.Эшдавлатов “Қишлоқ хўжалик техникаларидан фойдаланиш ва техник сервис” фанидан курс лойиҳасини бажариш бўйича услубий қўлланма. – Қ.: “ТИҚХММИ” МТУ ҚИАИ, 2022. 38 б.

10. А.Э.Эшдавлатов “Қишлоқ хўжалик техникаларидан фойдаланиш ва техник сервис” фанидан лаборатория ишларини бажариш бўйича услубий кўрсатма. – Қ.: “ТИҚХММИ” МТУ ҚИАИ, 2022. 77 б.

11. А.Норов, Ш.Хайдаров “Технологик тизимларда амалий дастурлаш” фанидан мустақил ишларни бажариш бўйича ҚИАТИ УКнинг 26.05.2022 йилдаги №10-сонли йиғилишида тасдиқланган.

12. А.Норов, Ш.Хайдаров “Амалий информацион тизимлар” фанидан мустақил ишларни бажариш бўйича услубий кўрсатма ҚИАТИ УКнинг 26.05.2022 йилдаги №10-сонли йиғилишида тасдиқланган.

13. Ў.А.Худойназаров “Автоматлаштиришнинг техник воситалари ва рақамли автоматика” фанидан мустақил ишларни бажариш бўйича услубий кўрсатма ҚИАТИ УКнинг 28.01.2022 йилдаги №10-сонли йиғилишида тасдиқланган 18 б.

14. Ў.А.Худойназаров “Автоматлаштиришнинг техник воситалари ва рақамли автоматика” фанидан лаборатория машғулотини бажариш бўйича услубий кўрсатма ҚИАТИ УКнинг 28.01.2022 йилдаги №10-сонли йиғилишида тасдиқланган, 22 б.

15. С.М.Алиқулова «Электротехника ва электроника асослари» фанидан ҳисоб-график ишларини бажариш бўйича услубий қўлланма. ҚИАТИ УКнинг 25.05.2022 йилдаги №10-сонли йиғилишида тасдиқланган, 33 б.

16. Н.А.Амирқулова “Чорвачилик асослари” фанидан маърузалар матни ҚИАТИ УКнинг 25.05.2022 йилдаги №10-сонли йиғилишида тасдиқланган, 400 б.

17. Н.А.Амирқулова “Чорвачилик асослари” фанидан амалий машғулотларни бажариш бўйича услубий қўлланма ҚИАТИ УКнинг 25.05.2022 йилдаги №10-сонли йиғилишида тасдиқланган, 28 б.

18. Ж.С.Рахимов “Муҳандислик графикаси” амалий машғулотларни  бажариш бўйича услубий қўлланма (Меҳнат муҳофазаси таълим йўналишлари талабалари учун услубий қўлланма.

 

Монографиялар:

1.     Д.Д.Баратов, М.Н.Веревкина, И.И.Глотова “Инноваци в науке, Обшестве, оброзование” Наука и просвешение Пенза-2022, 134 ст.

2.     О.П.Шукурова “Алгоритмы адаптивного оценивания состояния объектов управления на основе идентификационного подхода”. Карши. Издательство “Интеллект” 2022, - 129 ст.

3.     А.А.Ибрагимов, А.Э.Эшдавлатов “Майда уруғли сабзавот экинларни тасмали кўп қаторлаб экадиган сеялка эккичи ва кўмгичини ишлаб чиқишнинг илмий-техник ечимлари” Монография, Қарши, 2022 й.

 

Web of Science ҳамда Scopus халқаро маълумотлар базасида индексацияланган журналлар:

1.     Мегли Джумаэвич, Исмаилов Ибрат Илҳомович Абдимуминов Эркин Файзиэвич Рахимов Жура Суюнович Traditional Methods of Obtaining Pyrolysis. International journal of special education Vol.37, No.3, 2022 – 17594.

2.     Октябрь Ракҳимова, Собир Еҳсев, Шахбоз Латипов, Жура Ракҳимов Positive and negative aspects of digitalization of higher yeducation in Uzbekistan. Cite as: AIP Conference Proceedings 2432, 030067 (2022); https://doi.org/10.1063/5.0089690 Published Online: 16 June 2022 Oktabr

3.     Ҳ.Равшанов, Ш.Курбанов «Корпус с ножи крошителям для безотвальной обработки почвы”

4.     Ҳ.Равшанов Параметры бороздореза комбинированной машины

5.     Д.Д.Баратов Ф.Н Жамалов  “Separation of the flow in the intake of damless water into the Amu-Bukhoro machine channel and its performance characteristics”

6.     Д.Баратов “Measures to reduce the negative yeffects of waste’s when using the Amu-Bukhara machine channel”

7.     Р.Чориэв, Ф.Садикова, А. Жуманов, О.Юнусов “Improving the independent creative activity of students on the basis of competent approach”

8.     З.К.Исмаилова, О.Жамолдиновна, Б.Мукимов “Mechanism for designing the content of the professional competence of teachers in higher education institutions”

9.     О.Я.Гловатскй, Б.Е.Калимбетов, Р.Р. Ергашев, Ш. Мардонов, Ж.И. Рашидов “Substantiation of the structural parameters of the energy efficiency of the operation of submersible pumps”. e-mail: b.Kalimbetov@mail.ru

10.  З.К.Исмаилова. С.Ашурова. О.Шукурова. М.Норқобилов “Developing technical thinking of students in the process of preparation for professional activity”.

 

Халқаро илмий журналларида:

1.     Б.Р.Мукимов “Педагогнинг касбий компетентлиги, креативлиги ва касбий маданиятини оширишда бошқарув санъати” “Научный импульс” международный современный научно-практический  журнал – Москва, 2022. – Часть 2. – Ст. 664-666.

2.     Б.Р.Мукимов “Formation of professional competencies of students using innovative technologies” European international journal of multidisciplinary research and management studies, Open access international journal. Berlin, Germany, 2022. – Volume: 02 Issue: 12 December.P. 369-374.

3.     З.Л.Ботиров, И.Ж.Тоиров, А.А.Абдиев, Б.Муқимов “Технология формирования гребней на полях из – под хлопчатника с одновременным внесением удобрений” Вестник науки и образования. Научно-методический журнал – Россия, 2022. – № 6 (126). Част 1. – С. 19-24.

4.     М.Вафоэва, Ш.Кҳазраткулова, А.Абдуазимов. Yeffect of yextra root nutrition on autumn wheat collection level. Journal of science and innovative technologies. International Scientific Research Journal, Special issue on Multidisciplinary sciences and advanced technology. 1 May, 2022. Baku. Azerbaijan.

5.     У.Маҳманов Олий таълимда ўқув машғулотларини ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш ёъллари. Муғаллим ҳәм узликсиз билимлендириў. Илимий - методиқалық журнал. Нөкис – 2022,  № 2/1. 68-73 б.

6.     У.Маҳманов О.И.Раупова  “Таълим сифатини оширишдаги ислоҳатлар,  муаммолар ва уларнинг ечимлари”. “Oriental renaissance: innovative, yeducational, natural and social sciences” илмий журнали, 2022 йил, 3-сон.

7.     О.Эшманов. “Техника олий таълим муассасаларида қишлоқ хўжалиги соҳаси мутахассисларини касбий  фаолиятга тайёрлашнинг долзарб муаммолари”  Oriental Renaissance: Innovative, yeducational, natural and social sciences Volume 2 | Issue 6 issn 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor June 2022.

8.     Ш.Имомов, О.У.Эшманов, Б.Ш.Кҳамдамов “Solar heating mode with flat reflectors and water heating accumulator” Oriental Renaissance: Innovative, Yeducational, natural and social sciences scientific journal.

9.     Н.Нишонов, С.Валиев, Б.Хамдамов, Ш.Имомов. “Исползование системы солнеchного отопления с рефлекторами, устанавливаемыми с северной стороны здания и аккумулятором тепла.” Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences scientific журнали.

10. Н.Х.Тўхтамуродова М.Аралова “Тупроқ унумдорлигини оширишда дуккакли ўсимликларнинг роли”. “Innovation in the modern education system part. 17 april 2022 colletions of scientific work

11. Ш.О.Хайдаров, М.Р.Тўхтамишев “Ночизиқли элементлар асосидаги контаксиз коммутацияловчи бошқарув занжирларининг тадқиқ қилиш” “Yeurasian journal of academic research” xorijiy jurnal , Volume 2, Issue 7 may 2022,  401-404 b.

12. O.P.Shukurova “Algorithms for Adaptive Yestimation of the State of Integrated Natural Gas Treatment Installations” International Journal Of Advanced Research In Science, Yengineering And Technology. Vol. 9,  June 6,  2022.

13. С.Алиқулова “Мамлакатимизда иқтисодиётни модернизациялаш  шароитида энергетикани ривожланиш истиқболлари” Oriental Renaissance: Innovative,  educational, natural and social sciences, 679-683 б.

14. А.Н.Ахмедов, Ў.Нормуродова Н.Еркаэва “Yeffective technology  for cleaning mechanical compounds in vegetable oils” Austrian Journal of Technical and Natural Sciences №1-2 2022  January-February. 13-17 b.

15. О.Т.Холов, Ш.О.Хайдаров, Ў.Худайназаров  “Rf узатувчи (трансмиттер) rf қабул қилувчи (реcеивер) датчиклар орқали моторлар частотасини масофадан ошириб камайтирувчи автоматик қурилма” “«Образование и наука в ххи веке». Выпуск №22 (том 4) (январ, 2022).”  2022 йил 31-январ  608-611 б.

16. О.Юнусов, С.М.Алиқулова, Н.Н.Бобоқулова «Замонавий лед лампаларнинг ҳаётимизга кириб келиши қанчалик фойда» Международный научно-образователный электронный журнал «Образование и наука в ХХI веке». Выпуск №24 (том 2) (март, 2022).

17. Ш.О.Хайдаров, Ў.Худайназаров “Қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган марказдан қочувчи насосларнинг ишлаш хусусиятлари ва унинг электр юритмасига талаблар” “Образование и наука в ххи веке”. Выпуск №22 (том 4) (январ, 2022).” 2022 йил 31-январ  1373-1376 б.

18. Хайдаров Шохбоз Очил ўғли, Турдиэв, Беҳзод Ўктам ўғли, Рахматуллаэв Бекназар Шерали ўғли, У.Худайназаров “Турли ўлчовли объектни бошқаришда комплекс ва ноаниқ ростлагичларнинг қиёсий таҳлили” “Образование и наука в ХХI веке”. Выпуск №24 (том 2) (март, 2022), 991-996 б.

19. М.Аралова “Анжир қуритиш технологияси”  Образование и наука в ХХI веке  номли электрон журнал. №15-сон 2022 й.

20. А.Н.Ахмедов, Н.Эркаева “Исследование прсесса филтрации растителных масел” Универсум: технические  науки. Москва 2022.

21. Н.Амирқулова Ф.А.Абдуллаэва “Ўзбекистон ҳудудида нўхот екиш технологияси ва ундан унумдор ҳосил олиш усуллари”. “Jurnal of New Century Innovations. №4(5)son.2022 y.

22. Ж.Рахимов “Дифференсированние норми азотних и фосфорних удобрений под хлопчатник на почвах, подверженних ирригационной эрозии” Образование и наука в ХХI веке, научно-образователний электронний журнал. Выпуск №26 (том-9). Май, 2022.

23. Ж.Рахимов “Тупроқ эрозиясини келтириб чиқарувчи омиллар ва уларга қарши кураш чора-тадбирлари. Образование и наука в ХХI веке, научно-образователний электронний журнал. Выпуск №26 (том-9). Май 2022.

24. Д.Д.Баратов  “Development of creative competence in the process of preparing Studens for innovative engineering activity” Volume:03 Issue:08 Aug. 2022.

25. Қодиров Учқун Илхомович, Ширинбоэв Худойназарбек Толиб ўғли, Алмасова Мунаввар Абдисамад қизи, Каримова Ферузахон Собир қизи “Тупроқни картошка экишга тайёрлайдиган машина пушта шакллантиргич корпусининг параметрларини назарий асослаш” Journal of new century innovations”. Volume–14_Issue-4_October_2022.

26. Д.Д.Баратов “Metodology of students creative competence development Yeuropean Journal of Research Reflection in educational science Vol 10 No.3,2022 ISSN 2056-5852.

27. Р.Й.Нуриллаев “Global transformations: economics, finance, pedagogy” Journal of global transformations.

28. Т.А.Ергашев “Чизмачилик фанининг проэкцион чизмачилик бўлимида AutoCad дастурининг уч ўлчамли имкониятларини қўллаш ва унинг аҳамияти” Intellectual education technological solutions and innovative digital tools 26 June 2022.

29. Б.М.Джураева, Т.А.Эргашев “Компетентност и компетентный подход в профессионалным оброзовании” Экономика и социум, 2022 г.

30. B.M.Djuraeva, T.A.Yergashev “The importance of teaching drawing using multimedia tools “Society and innovations” 2022 у.

31. Ж.Р.Норчаев  «Научно технические решения механизированной уборки картофеля в условиях Узбекистана» Образование и наука в ХХI веке, научно-образователний электронний журнал. Выпуск №35, том 7, апрел, 2022.

32. Ж.Р.Норчаев  “Технологиchеский процес работий вийкапиваюшего устройства лукокопателя” Аграрная тема 03.2022.

33. Ж.Р.Норчаев  “Анализ кинематики битера лукокопателя” Аграрная тема 04.2022.

34. Ж.Р.Норчаев  “Облегчит уборку” Агробизнес 1(73).2022.

35. О.П.Шукурова “Табий газни қуритиш жараённининг математик моделини ишлаб чиқиш” Journal of new century innovations. Volume-16_Issue-3_November_2022. http://www.newjournal.org.

36. О.Ж.Пиримов, Т.Б.Эсанов “Электр транспорт воситаларини қуёш электр станциялари ёрдамида қувватлантириш учун лойиҳа ва моделлар //Oriental renaissance: Innovative, yeducational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 835-844.

37. Н.Ч.Эркаева “Исследование процесса филтрации растителных масел Универсум: Техниchеские науки” 2022.

38. Хайдаров Шохбоз Очил ўғли, Нормуродов Даврон Ешмурод ўғли, У.Худайназаров  “ЛМ324 микросхема ёрдамида 12 волт 3-фазали моторларни частота тезлигини ростловчи автоматик қурилма” “Academic Research in Yeducational Sciences” ilmiy jurnali, 2022 yil, 3-son. 162-165-betlar

39. Н.Б.Амирқулова, М.Аралова “Мош таркибидаги оқсилнинг шаклланишига экиш муддатининг таъсири” “Academic Research in educational Sciences” илмий-амалий оммабоп журнал. №3(5) сон, 2022 й.

40. А.Эшдавлатов А.Тухтақўзиэв, А.Ибрагимов, Н.Ҳамидов “The results of yexperimentalstudies on the determination of the optimal values of the parameters of levels mounted on vegetable seeding machine”. “Yeurasian Journal of engineering and Technology” jurnali, 2022 yil 5 aprel. 17-22 b.

41. А.Э.Эшдавлатов Ф.Ф.Юсупов “Пиёз уруg‘ларининг физик-механик хоссалари” Международный современный научно-практический журнал: Новости образования: Исследование в ХХI веке. Москва: 2022.

42. О.Я.Гловатскй, Б.Е.Калимбетов, Р.Р.Ергашев, Ш.Мардонов, Ж.И.Рашидов Substantiation of the structural parameters of the yenergy efficiency of the operation of submersible pumps” 2022.

 

Республика илмий журналларида:

1.     Б.Р.Муқимов, Ш.Б.Имомов “Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудлари учун иссиқлик насосининг эксергетик таҳлили” Инновацион технологиялар. Илмий-техник журнал – QМИИ. Махсус сон, 2022 йил декабр.

2.     Б.Р.Муқимов, Р.Н.Келдиёров “Махсус фанларни ўқитишда модул технологиясидан фойдаланиш. Сўнги илмий тадқиқотлар назарияси республика илмий-услубий журнали. Ўзбекистон 13-октябр, 2022-йил 4-сон. 76-80 б.

3.     А.М.Абдуазимов, М.Вафоева. Кузги буғдой фотосинтетик фаолиятининг илдиздан ташқари озиқлантиришга боғлиқлиги. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журналининг “Агро илм” иловаси. –Тошкент, 2022. -№ 1(79). 11-13 б.

4.     О.Эшманов “Техника олий ўқув юртларида қишлоқ хўжалиги соҳаси мутахассисларини касбий тайёрлашнинг илмий-назарий асослари”  Ўзбекистон миллий университети хабарлари, 2022, [1/6/1] ISSN 2181-7324.

5.     Г.А.Бойқулова Б.Hайитов “Тупроққа ишлов беришнинг ресурстежамкор технологиялари таҳлили” Агро кимё ҳимоя ва ўсимликлар карантини. Илмий  журнал.  2022 йил,  № 2.

6.     М.Аралова “Мошнинг ўсиши ва ривожланишига екиш схемасининг тааъсири” Агро кимё ҳимоя ваўсимликлар карантини” илмий-амалий журнал.  №2 сон 2022 й.

7.     Хайдаров Шохбоз Очил ўғли, У.Худайназаров “Нейротармоқда ишловчи нейропид ростлагичининг синтези” “Устозлар учун” маҳаллий журнал, 2022-йил, 5-тўплам,138-141-б.

8.     Н.Эркаева, А.Н.Ахмедов, С.Суннатова “Базалт толали  филтр  матода  ўсимлик мойларини  тозалаш” “Агрокимё  ҳимоя  ва ўсимликлар” карантини журнали, 2022 й.

9.     Б.Жураэва “Чизмачилик фанини мультимедиа воситалари ёрдамида ўқитишнинг аҳамиятиъъ, «Жамият ва инновациялар». DOI 10.47689/2181-1415-vol3-iss5/S-p 1.

10. A.Эшдавлатов Э.У.Эшдавлатов, Т.Алиқулов, А.Суюнов “Комбинациялашган камераси бўшлиғида озуқа аралашмасининг ўқий тезлигини аниқлаш” “Агро илм” журнал. №1-сон 2022 йил. 92-93 б.

11. А.Эшдавлатов П.Утениязов, Н.Омонов, Р.Тошмуродов “Комбинациялашган агрегат ўғитни кўмадиган ишчи органларининг ўзаро жойлашиш параметрларини асослаш”  “Агро илм” журнал. №2-сон 2022 йил. 87-88 б.

12. Ж.Рахимов, Э.Самандаров “Экин майдонларидаги тупроқ қатламларини дефляция жараёнларидан сақлашнинг муҳим омиллари” Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси минтақавий бўлими Хоразм маъмун академияси. журнал. Хива-2022.

13. Ж.Рахимов, Э.Самандаров “Суғориладиган ерларни дегредациядан ҳимоялаш Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси минтақавий бўлими, Хоразм маъмун академияси, 2022 й.

14. Ж.Р.Норчаев  “Проблемий вийкопки I их решения в условиях Узбекистана” Фан ва инновация журнали, Наманган, окябр, 2022.

15. Ж.Р.Норчаев “Проблемий вийкопки лука I их решения в условиях Узбекистана” Агро илм журнали, Махсус сон 2(86) 2022.

16. О.П.Шукурова “Динамическое моделирование и оценка абсорбционной способности процесса улавливание CО2. Инновацион технологиялар, илмий-техник журнал – QМИИ. Махсус сон, 2022 йил декабр.

17. О.П.Шукурова, С.М.Алиқулова “Табиий газни абсорбсияли қуритиш технологик жараёнини моделлаштириш ва бошқариш” Инновацион технологиялар. Илмий-техник журнал – QМИИ. Махсус сон, 2022 йил декабр.

18. Н.Ч.Эркаева “Базалт толали матода ўсимлик мойларини тозалаш” Агрокимё ҳимоя ва ўсимликлар карантини Н2, 2022.

19. Х.Т.Ширинбоев, А.Э.Эшдавлатов “Сабзавот экинлари уруғини экиш учун тайёрланган дала тупроғининг физик-механик хоссаларини ўрганиш натижалари. Pedagogs журнал, 2022. №19(1) – Б. 53-57.

20. М.Шарипова А.Эргашев, А.Мухаммадиэв “Кузги буғдой етиштиришда экологик соф электротехнологик усул қўллаш технологияси “Pedagogs” international research journal ISSN: 2181-4027_SJIF: 4.995

21. Ш.Х.Мардонов, Ф.Ш.Шоазизов “Оценка вибрационного состояния напорного трубопровода насосной станции аму-занг-2” Ме’морчилик ва қурилиш муаммолари, №4 сон, 2022 й.

22. Овлаёров Салоҳиддин Ғанишерович “Пахта далаларни пуштали екишга тайёлашда ресурстежамкор технологиялардан фойдаланиш” Магистрлар илмий-услубий журнали 1-сон, 1-жилд, октябрь, 2022.

 

Халқаро конференцияларида:

1.     О.Юнусов, Ш.О.Хайдаров У.А.Худойназаров “Электр энергия сифатини ошириш учун замонавий ўзгартиргичларни тадқиқ қилиш” “Innovative developments and research in yeducation International scientific-online conference” Part 1, Issue 1 December 23rd.

2.     Ш.Б.Имомов, О.У.Эшманов, Б.Ш.Хамдамов, С.Валиев “Modern directions of scientific research development Proceedings of XIII International Scientific and  Practical Conference” Chicago, USA 15-17 June 2022.

3.     Г. Бойқулова Б.Ҳайитов Экологик таълим — экологик хавфсизлик таҳдидларининг асосий ечими “Innovation in the modern yeducation system" Xalqaro AMERICA (WAShINGTON) konferensiyasi, 2022 yil part-19. 76-80 b.

4.     Х.А.Халикова, Б.Ш.Хамдамов Ш.Имомов “Use of renewable biomass yenergy in local heat supply systems” The 10th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” Chicago, USA, 2022.

5.     У.А.Ҳудайназаров, Л.Р. Юсупова Ш.Имомов “Prospects for the use of low-grade waste heat in uzbekistan” Proceedings of XI International Scientific and Practical Conference, Tokyo, Japan, 2022.

6.     Б.Жураева «Технические науки: проблемы и решения»  Интернаука “Актуалност адаптации преподавания графиchеских диссиплин в техническом вузе к современным условиям” Сборник статей по материалам IX международной науxно-практиxеской конференции № 5 (55) Май 2022 г. Стр.16-20.

7.     Б.Жураева «Иннавационные подходы и современной науке» практической конференси Интернаука «Педагогическое мастерство и отделные аспекты профессионалного саморазвития педагога» Сборник статей по материалам XХХ международной научно-практической конференции г.Москва № 5 (55) Май 2022 г. Стр.16-20

8.     Н.Амирқулова “Нўхат дони таркибидаги оқсил миқдори дон сифатига таъсири” International Conference on Development in education. 2022.

9.     И.О.Жумаэв, Б.М.Жўраэва Т,Эргашев  “Техника олий ўқув юртларида ўқув машғулотларини ташкил етиш ва самардорлигини ошириш йўллари”  “Netherlands intellectual yeducation technological solutions and innovative digital tools” nomli Xalqaro ilmiy-online anjuman maqolalari to‘plami 2022 yil 26-iyun. 20-25 b.

10. О.П.Шукурова М.Р.Хидирова “Паст ҳароратли сепаратсиялаш жараёнини ҳисоблаш алгоритми” Халқаро илмий ва илмий техник анжуман «Инновацион техника ва технологияларнинг қишлоқ хўжалиги – озиқ-овқат тармоғидаги муаммо ва истиқболлари» Тошкент – 2022 22-23 апрел

11. О.П.Шукурова, Ш.Ғ.Гелдиев “Газларни сиқиш жараёнининг термодинамик асослари” Халқаро илмий ва илмий техник анжуман «Инновацион техника ва технологияларнинг қишлоқ хўжалиги – озиқ-овқат тармоғидаги муаммо ва истиқболлари» Тошкент – 2022 22-23 апрел.

12. Баратов Д.Д  Химматалиев Д.О “Инновации в науке, Обшестве, оброзование” Наука И просвешение Пенза-2022, 163-166.

13. О.У.Эшмонов “Ҳаёт фаолият хавфсизлигининг психологик асослари” “Замонавий машинасозликда инновацион технологияларни қўллашнинг илмий асослари: тажриба ва истиқболлар” мавзусида халқаро миқёсида илмий-амалий конференция материаллари тўплами Наманган шаҳри 23-24 сентябр 2022.

14. Ж.С.Рахимов, Ф.Баймуратов “Интеграция инновационних идей в подготовку специалистов” “Нефт ва газ соҳасида таълим ишлаб чиқариш кластерини ривожлантиришда инновацион ёндашувлар” халқаро материаллари. 30-апрел 2022 йил Тошкент, 2022й.

 

Республика  конференцияларида:

1.     Б.Муқимов “Касбий компетентликни шакллантириш педагогик муаммо сифатида”. “Сув ресурсларидан самарали фойдаланиш: муаммо ва ечимлар (Жанубий вилоятларда суғориладиган ерлар мисолида)” номли Республика илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами. – Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти, – 2022 йил 11-12 март. – Б. 712-715.

2.     З.К.Исмаилова, Б.Муқимов “Махсус фанларни модул технология асосида ўқитишга инновацион ёндашув” “Сиртқи таълимда ўқитишнинг иннавацион технологиялари: муаммо ва ечимлар” номли Республика илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами. – Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти, – 2022 йил 5-16 апрел. – Б. 5-8.

3.     Б.Муқимов, А.Қиличев  “Профессионал таълим муассасаларида таълим жараёни самарадорлигини оширишда муаммоли таълим технологияларидан фойдаланиш”. “Сиртқи таълимда ўқитишнинг иннавацион технологиялари: муаммо ва ечимлар” номли Республика илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами. – Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти, – 2022 йил 5-16 апрел. – Б. 8-10.

4.     А.Эшдавлатов А.Ибрагимов  “Пиёз уруғларини тасмали кўп қаторлаб екадиган сеялка сирпанғичли еккичининг параметрларини назарий асослаш”. “Юқори самарали қишлоқ хўжалик машиналарини яратиш ва техника воситаларидан фойдаланиш даражасини оширишнинг инновацион ечимлари” номли халқаро илмий-техник конфиренция. Гулбаҳор – 2022,  200-204- б.

5.     О.П.Шукурова М.Р.Хидирова “Статистик усуллар ёрдамида сигналларни баҳолаш” Республика илмий ва илмий-техника анжумани “Муқобил  энергия манбаларидан самарали фойдаланиш муаммолари ва ечимлари ” Карши – 2022. 3-4 июн.

6.     А.Х.Бекмуродов  “Абсорбцияли қурутиш технологик жараёни таҳлили” Халқаро илмий ва илмий техник анжуман «Инновацион техника ва технологияларнинг қишлоқ хўжалиги – озиқ-овқат тармоғидаги муаммо ва истиқболлари» Тошкент – 2022 22-23 апрел.

7.     О.П.Шукурова, Ш.Ғ.Гелдиев “Газларни сиқиш жараёнининг термодинамик асослари” Халқаро илмий ва илмий техник анжуман «Инновацион техника ва технологияларнинг қишлоқ хўжалиги – озиқ-овқат тармоғидаги муаммо ва истиқболлари» Тошкент – 2022. 22-23 апрел.

8.     О.П.Шукурова Ш.Ғ.Гелдиев “Газ-сув филтрацияси технологик жараёнини оптимал бошқариш масалалари”  Республика илмий ва илмий-техника анжумани “Муқобил  енергия манбаларидан самарали фойдаланиш муаммолари ва ечимлари ” Қарши – 2022. 3-4 июн.

9.     О.П.Шукурова А.Х.Бекмуродов  “Технологик линиялар ўртасида юкламаларнинг оптимал тақсимоти” Республика илмий ва илмий-техника анжумани “Муқобил  енергия манбаларидан самарали фойдаланиш муаммолари ва ечимлари ” Карши – 2022. 3-4 июн.

10. О.П.Шукурова А.Х.Бекмуродов  “Технологик линиялар ўртасида юкламаларнинг оптимал тақсимот”и Республика илмий ва илмий-техника анжумани “Муқобил  энергия манбаларидан самарали фойдаланиш муаммолари ва ечимлари ” Қарши – 2022. 3-4 июн.

11. О.Юнусов, Абдусалямова Роза Шухрат қизи  “Електромобилларнинг ҳаётимизга кириб келиши ва бу бизга қанчалик фойдали”. “Сиртқи таълимда ўқитишнинг инновацион технологиялари: муаммо ва ечимлар республика илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами” 369-370 б.

12. Н.Эркаева “Сиртқи таълимда ўқитишнинг иннавацион технологиялари: муаммо ва ечимлар” номли Республика илмий-амалий анжуман мақолалари тўплами. Қарши, Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти, 2022 йил  15-16 апрел, 286-288 б.

13. Худайназаров Ўткир Аққузиевич, Хайдаров, Шохбоз Очил ўғли, Юнусов, Обид Абдиваитович; Алиқулова, Саодат Муҳитдиновна “Иссиқлик электр станцияси техник сув таъминоти тизимини оптималлаштиришга доир ишлар таҳлили” “Сиртқи таълимда ўқитишнинг инновацион технологиялари: муаммо ва ечимлар республика илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами” 327-331 б.

14. Имомов, Шухрат Боймаматович; Юнусов, Обид  Абдиваитович; Хайдаров, Шохбоз Очил ўғли; Ҳамдамов,Бургутали  “Тепловой баланс системы теплохолодоснабжения с солнечными рефлекторами-тепловыми насосами в селском хозяйстве” “Сиртқи таълимда ўқитишнинг инновацион технологиялари: муаммо ва ечимлар республика илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами” 322-324 б.

15. У.Маҳманов С.М.Алиқулова “Техника олий ўқув юртларида ўқув машғулотларини ташкил етиш ва самардорлигини ошириш ёъллари” “Сиртқи таълимда ўқитишнинг иннавацион технологиялари: муаммо ва ечимлар” номли Республика илмий-амалий анжуман мақолалари тўплами. Қарши, Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти, 2022 йил 15-16 апрел. 112-115 б.

16. А.Р.Ергашев, У.Маҳманов, И.О.Раупова  “Олий таълимда ўқув-услубий таъминотни шакллантиришда мобил иловаларнинг ўрни ва аҳамияти”.  “Сиртқи таълимда ўқитишнинг иннавацион технологиялари: муаммо ва ечимлар” номли Республика илмий-амалий анжуман мақолалари тўплами. Қарши, Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти, 2022 йил 15-16 апрел. 147-150 б.

17. О.Эшманов, Ж.Сағдиев “Бўлажак қишлоқ хўжалиги мутахассисларининг касбий тайёргарлигига ёндашувлар”. “Сиртқи таълимда ўқитишнинг иннавацион технологиялари: муаммо ва ечимлар” номли Республика илмий-амалий анжуман мақолалари тўплами. Қарши, Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти, 2022 йил 15-16 апрел. 349-351 б.

18. Хайдаров Шохбоз Очил ўғли; Юнусов, Обид Абдиваитович; Алиқулова, Саодат Муҳитдиновна, У.Худайназаров  “Иссиқлик електр станцияси техник сув таъминоти тизимини оптималлаштиришга доир ишлар таҳлили” “Сиртқи таълимда ўқитишнинг иннавацион технологиялари: муаммо ва ечимлар” номли Республика илмий-амалий анжуман мақолалари тўплами. Қарши, Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти, 2022 йил 15-16 апрель. 327-331 б.

19. Д.Д.Баратов А.Лутфуллаэв Б.Ҳайитов “Сиртқи таълимда ўқитишнинг масофавий таълимини жорий етиш Муаммолари”  “Сиртқи таълимда ўқитишнинг инновацион технологиялари: муаммо а ечимлар”  Республика илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами. 2022 йил. 15-16 апрель 133-135 б.

20. Д.Д.Баратов О.Йўлдошев Б.Ҳайитов “Масофавий таълимда виртуал лаборатория ва виртуал стендлар ўрни”. “Сиртқи таълимда ўқитишнинг инновацион технологиялари: муаммо а ечимлар” Республика илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами. 2022 йил. 15-16 апрель 190-194 б.

21. Г.Бойқулова Ш.Н.Янгиэв Б.С.Тухлиэв “Сиртқи таълимда масофавий таълимни шакллантиришда замонавий технологиялардан фойдаланиш” “Сиртқи таълимда ўқитишнинг инновацион технологиялари: муаммо ва ечимлар” Республика илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами. 2022йил.15-16 апрель 209-211 б.

22. А.М.Абдуазимов, Н.Ф.Мирзаев, Ш.Пиримова. “Маъдан ўғитларни соя навларининг ўсиш динамикасига таъсири” “ТИҚХММИ” МТУнинг Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти, 2022 й.

23. А.Х.Содиқов Ф.А.Норпўлатов А.Ергашев “Қишлоқ ва сув хўжалиги тармоқлари учун муҳандис-техник кадрлар тайёрлаш тизимида олиб борилган ишлар таҳлили” “Сиртқи таълимда ўқитишнинг инновацион технологиялари: муаммо ва ечимлар” Республика илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами. 2022йил.15-16 апрел 411-413 б.

24. М.Аралова “Сиртқи таълим ёъналишларида Тупроқшунослик ва деҳқончилик фанидан ― “Тупроқнинг морфологик белгилари ва тузилиши” мавзусини ўқитишда педагогик технологиялардан фойдаланиш” “Сиртқи таълимда ўқитишнинг инновацион технологиялари: муаммо ва ечимлар республика илмий-амалий анжумани мақолалар  2022 йил 15-16 апрел  383-385 б.

25. Очилов Дилшод, С.Алиқулова “Ўзбекистонда шамол енергиясидан фойдаланишнинг параметрларини експериментал асослаш” “Сув ресурсларидан самарали фойдаланиш: муаммо ва ечимлар (жанубий вилоятларда суғориладиган ерлар мисолида) республика илмий-амалий анжумани”, 2022 йил 11-12 март, 138-142-б.

26. Ахмедов А.Н. Еркаева Н “Ўсимлиик  мойларини йўлдош  моддалардан тозалашда учрайдиган муаммолар  ва уларни ечими”. “Ўзбекистон  Жанубида экологик тоза қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва қайта ишлашнинг долзарб муаммолари “Республика илмий-техник анжумани, Қарши шаҳри, 13-14 май, 225-228 б.

27. К.Махмаюсупова М.Аралова “Мошнинг биологик хусусиятлари “Янгиланаётган ўзбекистонда фан, таълим ва инновация уйғунлиги” мавзусидаги республика 15-сон кўп тармоқли илмиймасофавий онлайн конференцияси.” 2022 йил январь  313-317 б.

28. Ш.Б. Имомов Б.Х.Каров  Н.Нишанов, У.Худайназаров “Thermal balance of the building with solar reflector-heat pump heat and cooling systems” сув ресурсларидан самарали фойдаланиш: муаммо ва ечимлар (жанубий вилоятларда суғориладиган ерлар мисолида), 250-252-б.

29. Р.Ҳамраэв, Р.Н.Келдиёров “Тупроқни ағдармасдан экин экишга тайёрлашнинг ривожланиш йўналишлари” Сиртқи таълимда ўқитишнинг инновацион технологиялари: Муаммо ва ечимлар Республика илмий-амалий анжумани. Қарши – 2022 йил 15-16 апрель  451-453 б.

30. Ж.Раҳимов А.Эргашов, Р.Н.Келдиёров “Таълимда замонавий ёндашув ва инновацияларни қўллаш устиворлиги” Ишлаб чиқаришнинг техник, муҳандислик ва технологик муаммоларининг инновацион ечимлари Халқаро миқёсидаги илмий-техник анжуман. Жиззах – 2022 йил 28-29 октябрь ИИИ-қисм. 706-709 б.

31. Ж.С.Рахимов,   И.Исмоилова “Тупроқ унумдорлигини ошириш ва суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш муаммолари” Ўзбекистон жанубида экологик тоза қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва қайта ишлашнинг долзарб муаммолари номли Республика илмий – амалий конференцияси. 2022 йил, 252-254 б.

32. Ж.С.Рахимов, И.Исмоилова “Эрозия почв и противоэрозионние мероприятия в зоне орошаемого зем леделия аралского морй” Ўзбекистон жанубида экологик тоза қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва қайта ишлашнинг долзарб муаммолари номли Республика илмий – амалий конференцияси. 2022 й.

33. Ж.С.Рахимов,   И.Исмоилова Дегредация даврида куchли шамоллар таъсирида тупроқ унумдор қатламининг бузилиш оқибатлари. Ўзбекистон жанубида экологик тоза қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва қайта ишлашнинг долзарб муаммолари номли Республика илмий – амалий конференцияси. 2022 йил, 252-254 б.

34. Эргашев Тоҳир Неъматович, Давронов Отабек Эркин ўғли Материалшуносликнинг машинасозликда тутган ўрни2022 йил 19-20 октябрь “Янги материаллар технологияси: машинасозликда қўлланиладиган полимер композит материалларнинг ривожланиш истиқболлари” мавзусида халқаро илмий-амалий конференция. 164-167 бетлар. Андижон 2022.

35. Эргашов Абдурахмон Рўзимурод ўғли, Келдиёров Рафиқ Нормуродович Таълимда замонавий ёндашув ва инновацияларни қўллаш устиворлиги олий ва ўрта махсус таʼлим вазирлиги жиззах политехника институти  ишлаб чиқаришнинг техник, муҳандислик ва технологик муаммоларининг инновацион ечимлари мавзусидаги халқаро миқёсдаги илмий-техник анжумани материаллари тўплами 3- Қисм  28-29-октябрь, 2022 й.

36. Д.Д.Баратов “Муҳандислик фанларини ўқитишнинг долзарб муаммолари ва ечимлари” Термиз-2022й

37. Д.Баратов “Дарсдан ташқари машғулотларда ўқувчиларни инновацион муҳандислик фаолиятига тайёрлш” Т.Н.Қори Ниёзий таваллуднинг 125 йиллигига бағишланган “Тошмуҳаммад Ниёз ўғли Қори Ниёзий-илм маърифат дарғаси” мавзусидаги илмий-амалий анжуман 2022-йил 16-август Термиз-2022 й.

38. А.А.Абдиев “Тупроққа асосий ишлов беришда плугларни ўрни” “Замонавий дунёда инновацион тадқиқотлар: назария ва амалиёт”  номли конференция 25.10.2022 й.

39. Д.Н.Чориева “Эгатсиз текис шудгорлайдиган поғонасимон плуг” “Ўзбекистоннинг инновацион тараққиётида ёшларнинг ўрни” мавзусидаги ёш олимлар ва иқтидорли талабаларнинг республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. 2022.

40. Шарипова М Тўхтамуродова Н “Екологик соф буғдой етиштириш” Таълимда рақамли технологияларни тадбиқ етишнинг замонавий тенденциялари ва ривожланиш омиллари. 2022.

41. Д.Очилов О.Матчонов, Б.Тухтамишев “Техник чигит намлигини камайтиришда комбинациялашган усулда сифати ва сақлаш муддатини узайтириш” Қишлоқ ва сув хўжалигининг  замонавий муаммолари (мавзусидаги анъанавий ХИХ-ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий амалий анжумани) мақолалар тўплами, ТИҚХММИ, Тошкент.: 2022. c.270-273 б.

42. Д.Очилов О.Матчонов, Б.Тухтамишев “Пахта тозалаш заводларида технологик жараёнларни такомиллаштириш” “Қишлоқ ва сув хўжалигининг  замонавий муаммолари (мавзусидаги анъанавий ХИХ -ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий амалий анжумани) мақолалар тўплами”, ТИҚХММИ, Т.: 2022.c.269-271 б.

 

Давлат гранти ва лойиҳалар:

1. А.Абдиев раҳбарлигида “Олтингугуртли бентонит ва олтингугуртли карбомид ўғитларини экинлар ҳосилдорлигига ҳамда тупроқ унумдорлигига таъсирини ўрганиш” мавзусидаги давлат гранти. Грантда 7 нафар киши иштирок этишмоқда, шулардан 1 нафари профессор-ўқитувчи, 5 нафари илмий изланувчилар, 1 нафари бакавр талабаси.

2. А.Эшдавлатов раҳбарлигида “Пиёз уруғларини бир йўла пушта ҳосил қилиб, кўп қаторлаб экадиган сеялкани ишлаб чиқиш ва жорий этиш” мавзусидаги лойиҳа. Лойиҳада 6 нафар киши иштирок этишмоқда, шулардан 5 нафари профессор-ўқитувчилар, 1 нафари бакавр талабаси.

3. Ш.Имомов раҳбарлигида “Намунали уйларнинг иссиқлик-совуқлик таъминотида энергия тежамкор қуёш-иссиқлик насосли тизим ишлаб чиқиш” мавзусидаги лойиҳа. Лойиҳада 5 нафар киши иштирок этишмоқда, шулардан 2 нафари профессор-ўқитувчилар, 2 нафари магистрлар ва 1 нафари бакавр талабаси.

4. Д.Қиёмов раҳбарлигида “Ғўза қатор ораларида донли экинлар экилган далаларни ғўзапоялардан тозалаш қурилмасини ишлаб чиқиш” мавзусидаги лойиҳа. Лойиҳада 5 нафар киши иштирок этишмоқда, шулардан 1 нафари профессор-ўқитувчи, 3 нафари магистрлар ва 1 нафари бакавр талабаси.

5. О.Пиримов раҳбарлигида “Саноатда фаза кучланишини автоматик алмаштириш қурилмасини ишлаб чиқиш” мавзусидаги лойиҳа. Лойиҳада 5 нафар киши иштирок этишмоқда, шулардан 2 нафари профессор-ўқитувчи, 1 нафари бакавр талабаси.

6. У.Қодиров раҳбарлигида “Тупроқни картошка ва сабзавот экинлари экишга тайёрлайдиган комбинациялашган агрегатни ишлаб чиқиш” мавзусидаги лойиҳа. Лойиҳада 5 нафар киши иштирок этишмоқда, шулардан 2 нафари профессор-ўқитувчилар, 1 нафари магистр ва 2 нафари бакавр талабалари.

7. А.Абдиев раҳбарлигида “Шарбат чиқиндиларидан пектин ишлаб чиқариш технологияси” мавзусидаги лойиҳа. Лойиҳада 5 нафар киши иштирок этишмоқда, шулардан 2 нафари профессор-ўқитувчилар, 1 нафари магистр ва 2 нафари бакавр талабалари.

8. Н.Саидов раҳбарлигида “Шудгор юзасидаги кесакларни майдалаш қурилмаси” мавзусидаги лойиҳа. Лойиҳада 5 нафар киши иштирок этишмоқда, шулардан 1 нафари профессор-ўқитувчи, 4 нафари магистрлар.

9. Ш.Имомов раҳбарлигида “Karshi innovator plus” МЧЖ корхонаси билан 2022 йилда “Намунали уйларининг иссиқлик-совуқлик таъминотида қуёш-иссиқлик насосли тизим-нинг илмий-техник асосларини ишлаб чиқиш” бўйича хўжалик шартномасида 8 нафар профессор-ўқитувчилар иштирок этишди.