Илтимос кутинг
маълумотлар юкланмоқда

Тадқиқотчилар

Ф.И.О.

Илмий даража ва унвон

Мутахассис коди

Диссертация мавзуси

1.

Қувватов Дилшод Ашуралиевич

“Умумтехник фанлар” кафедраси мудири

06.01.02. “Мелиорасия ва суғорма деҳқончилик”

“Суғориладиган эрлар мелиоратив тартиботининг шаклланишини баҳолаш". Илмий маслаҳатчи: т.ф.д., проф. М.А.Якубов

2.

Равшанов Ҳамрақул Амирқулович

“Умумтехник фанлар” кафедраси доценти

05.07.01. Қишлоқ хужалиги ва мелиоратив машиналари. Қишлоқ хужалиги ва мелиорация ишларини механизациялаштириш

Тупроқни экишга таёрлашнинг самарали технологиялари ва техник воситаларини ишлаб чиқаришнинг илмий техник эчимлари. Илмий маслаҳатчи: т.ф.д., проф. Ф.М.Маматов

3.

Пиримов Одил Жўраевич

“Умумтехник фанлар” кафедраси доценти

05.05.07.Қишлоқ хужалигида электр технологиялар ва электр ускуналар

Уруғлик чигитлар ўта юқори частотали электромагнит майдонни ёритиш, экологик соф зарарсизлантириш учун электр технологиялари яратишнинг илмий-технологик асослари. Илмий маслаҳатчи: т.ф.док. А.Юсуфалиев

4.

Хўшиев Шуҳрат Панжиевич

“Умумтехник фанлар” кафедраси стажёр ўқитувчи

05.09.07- “Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси”

“Напорли қувурларда босим пасайишида гидравлик зарба тадқиқоти” Илмий раҳбари т.ф.д.,проф.в.б. У.У.Жонқобилов

5.

Уринов Жамол Чоршанбиевич

“Умумтехник фанлар” кафедраси стажёр ўқитувчи

06.01.02- “Мелиорасия ва суғорма деҳқончилик”

“Коллектор ва зовур сувларидан қайта фойдаланишда биологик усулларнинг қулланишини такомиллаштириш” Илмий раҳбари т.ф.ф.д., (ПҳД) Қувватов Д.А

6.

Суюнов Абдиғани Шавкат ўғли

“Умумтехник фанлар” кафедраси стажёр ўқитувчи

08.06.01. Техника и технологии строительства

08.06.01_03 Гидротехническое строительство

“Рациональное положение ядра грунтовых плотин в условиях сейсмического воздействия”. Бухарцев Владимир Николаевич проф. ВШ, д.т.н.

7.

Сағдиев Жасур Абдуахадович

“Умумтехник фанлар” кафедраси стажёр ўқитувчи

05.09.07-"Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси"

"Йирик грунтли каналладрдаги филтрация ҳисобларини такомиллаштириш" Илмий раҳбари t.f.d.prof. С.С. Эшев

8.

Сайитмуродова Моҳитоб Султон қизи

 

“Умумтехник фанлар” кафедраси стажёр ўқитувчи

06.01.08. ”Ўсимликшунослик”

 

“Қисқа ротасияли алмашлаб экиш тизимида дон ҳосилдорлигига минерал ўғитлар таъсири ва кейинги таъсири” Илмий раҳбар қ.х.ф. доктори, проф. И. Ирназаров

 

 

9.

Шоназаров Жонибек Ёмғрович

“Умумтехник фанлар” кафедраси стажёр ўқитувчи

05.09.06. ”Гидротехника ва мелиорасия қурилиши”

“Насос стансияларда насос –ички босимли коммуникасиялар-босим қувури тизимининг оптимал иш режимлари ва тузилнмасини асослаш” Илмий раҳбари t.f.d.prof. Б.У.Уришов

10.

Турсунов Феруз Юлдошевич

“Умумтехник фанлар” кафедраси стажёр ўқитувчи

06.01.08 Ўсимликшунослик"

"Оч тусли бўз туроқлар шароитида суғориш режимини нўхатнинг ўсиши, ривожланиши ва дон ҳосилдорлигига таъсири" Илмий раҳбар қ.х.ф.н. дотс. А.А. Абдиев