Илтимос кутинг
маълумотлар юкланмоқда

Тадқиқотчилар

F.I.O.

Ilmiy daraja va unvon

Mutaxassis kodi

Dissertatsiya mavzusi

1.

Quvvatov Dilshod Ashuraliyevich

Umumtexnik fanlarkafedrasi mudiri

06.01.02. “Meliorasiya va sug'orma dehqonchilik”

“Sug'oriladigan erlar meliorativ tartibotining shakllanishini baholash". Ilmiy maslahatchi: t.f.d., prof. M.A.Yakubov

2.

Ravshanov Hamraqul Amirqulovich

Umumtexnik fanlarkafedrasi dotsenti

05.07.01. Qishloq xujaligi va meliorativ mashinalari. Qishloq xujaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalashtirish

Tuproqni ekishga tayorlashning samarali texnologiyalari va texnik vositalarini ishlab chiqarishning ilmiy texnik echimlari. Ilmiy maslahatchi: t.f.d., prof. F.M.Mamatov

3.

Pirimov Odil Jo’raevich

Umumtexnik fanlarkafedrasi dotsenti

05.05.07.Qishloq xujaligida elektr texnologiyalar va elektr uskunalar

Uruglik chigitlar ota yuqori chastotali elektromagnit maydonni yoritish, ekologik sof zararsizlantirish uchun elektr texnologiyalari yaratishning ilmiy-texnologik asoslari. Ilmiy maslahatchi: t.f.dok. A.Yusufaliev

4.

Xo’shiev Shuhrat Panjievich

Umumtexnik fanlarkafedrasi dotseni

05.09.07- “Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi”

“Naporli quvurlarda bosim pasayishida gidravlik zarba tadqiqoti” Ilmiy rahbari t.f.d.,prof.v.b. U.U.Jonqobilov

5.

Urinov Jamol Chorshanbievich

“Umumtexnik fanlar” kafedrasi stajyor o'qituvchi

06.01.02- “Meliorasiya va sug'orma dehqonchilik”

“Kollektor va zovur suvlaridan qayta foydalanishda biologik usullarning qullanishini takomillashtirish”. Ilmiy rahbari t.f.f.d., (PhD) Quvvatov D.A

6.

Suyunov Abdig’ani Shavkat o’g’li

“Umumtexnik fanlar” kafedrasi stajyor o'qituvchi

08.06.01. Техника и технологии строительства

08.06.01_03 Гидротехническое строительство

“Рациональное положение ядра грунтовых плотин в условиях сейсмического воздействия”. Бухарцев Владимир Николаевич проф. ВШ, д.т.н.

7.

Sag’diyev Jasur Abduaxadovich

“Umumtexnik fanlar” kafedrasi stajyor o'qituvchi

05.09.07-"Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi"

"Yirik gruntli kanalladrdagi filtratsiya hisoblarini takomillashtirish" Ilmiy rahbari t.f.d.prof. S.S. Eshev

8.

Sayitmurodova Mohitob Sulton qizi

 

Umumtexnik fanlarkafedrasi stajyor o'qituvchi

06.01.08.O'simlikshunoslik

 

“Qisqa rotasiyali almashlab ekish tizimida don hosildorligiga mineral o'g'itlar ta'siri va keyingi ta'siri” Ilmiy rahbar q.x.f. doktori, prof. I. Irnazarov

 

 

9.

Shonazarov Jonibek Yomg’rovich

“Umumtexnik fanlar” kafedrasi stajyor o'qituvchi

05.09.06. ”Gidrotexnika va meliorasiya qurilishi”

“Nasos stansiyalarda nasos –ichki bosimli kommunikasiyalar-bosim quvuri tizimining optimal ish rejimlari va tuzilnmasini asoslash” Ilmiy rahbari t.f.d.prof. B.U.Urishov

10.

Tursunov Feruz Yuldoshevich

“Umumtexnik fanlar” kafedrasi stajyor o'qituvchi

06.01.08O'simlikshunoslik"

"Och tusli bo'z turoqlar sharoitida sug'orish rejimini no'xatning o'sishi, rivojlanishi va don hosildorligiga ta'siri" Ilmiy rahbar q.x.f.n. dots. A.A. Abdiyev