Texnikum bitiruvchilarini oliy ta'lim muassasalariga suhbat asosida o‘qishga qabul qilish